top of page

ECOMURAL: El Petit Bosquet

ZER El Ventall - Jorba

21 de novembre del 2016 - 29 de març del 2017

fotografia Rubén Ramal Argany

direcció i creació artística Fausto Espejel García

El 21 de novembre del 2016 ens rep el claustre de professors de l'Escola de Jorba per plantejar-nos la creació d'un Ecomural dins del projecte Espai Obert-El Petit Bosquet, el qual ja ha estat impulsat desde l'escola. L'Espai obert busca habilitar un descampat cedit per l'ajuntament del poble per a que pugui ser utilitzat pels seus habitants i pels propis alumnes. Els alumnes han de realitzar propostes que són consensuades mitjançant una assamblea, creant així un entorn on els alumnes poden desenvolupar la seva sociabilitat. Aquestes propostes han de ser autogestionades i autosostenides per els mateixos, buscant els recursos necessaris perque es puguin dur a terme.

L'Ecomural aporta a aquest projecte un espai en el que els alumnes poden expressar-se a nivell artístic, a l'hora que cobreixen una necessitat del propi projecte. En una primera trobada representem l'espai a habitar desenvolupant les capacitats espaials, la relació entre el dibuix i la realitat, la proporció, la escala...

En una segona trobada comencem trobant la relació entre l'espai i l'entorn mitjançant el dibuix i el collage, per més tard intentar traslladar de manera creativa aquelles propostes a realitzar dins de l'espai obert. Partim de trobar cadascú la seva proposta o el seu punt de partida mitjançant la creació, per acabar enriquint l'assamblea.

El 29 de març realitzem l'Ecomural sobre una de les teles que ja vam preparar amb els alumnes. Observem l'entorn de l'espai a habitar i el representem al voltant de la tela, per més tard intentar plasmar  les propostes que els alumnes volen realitzar al Petit Bosquet. 

Si has participat en aquest Ecomural pots descarregar les fotografies com a record de la teva participació.

En qualsevol altre cas cal autorització prèvia per part nostra.

bottom of page