top of page

P R O J E C T E   D ' E N T I T A T S

 

Aquest projecte és la continuació del treball d'investigació i creació artística de la meva tesina "Gestalt en movimiento". En ella vaig dedicar una secció a l'Origen i Moviment; passant per diferents capítols on investigava i desenvolupava conceptes com: 

 

Temps - Espai - Evolució de la vida

Cos i moviment - la nostra espècie

Homo sàpiens - Origen i expressió de l'art

 

És la nostra aportació creativa a l'acordat en l'Assemblea General de les Nacions Unides

 

 • L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i  a les llibertats fonamentals. 

 • Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic. 

 

La nostra finalitat és unir les disciplines científiques, humanístiques i artístiques com a part fonamental de l'educació i el desenvolupament dels essers humans.

 

Comptem amb el suport de centres educatius, comunitats terapèutiques, universitats, associacions socioculturals, museus, ajuntaments, diputacions. I amb la passió i lliurament de persones i professionals afins al nostre projecte. 

 

OBJECTIUS PRINCIPALS

 

 • Reconèixer les creacions i expressions artístiques com el llegat innat que tenim totes les dones i homes de la nostra espècie, els Homo Sapiens.
 • Contactar amb els espais on els nostres ancestres van sentir la necessitat d'expressar i deixar la seva empremta a través de l'art. 
 • Impulsar la divulgació i promoció dels espais on hi ha expressions creatives i artístiques que han estat i són de vital importància per a la comprensió de les nostres arrels, apropant a la seva manera de veure i entendre el nostre món. 

 • Treballar la identitat i desenvolupar el sentiment de pertinença.

 • Relacionar-nos i crear conjuntament a partir del contacte amb l'expressió artística. 


 

PROPOSTES ARTÍSTIQUES

 • Compartim els nostres projectes
 • Pintem un Mural de grans dimensions
 • Fotografiem i documentem tot el procés

 

MOSTRA DEL PROJECTE

 • Exposició del mural creat
 • Exposició fotogràfica que mostra la creació del mural 
 • Llibre artístic que documenta els processos d'investigació i d'art. 

 

bottom of page